APOSTILARE/SUPRALEGALIZARE

APOSTILARE
SUPRALEGALIZARE

Apostilare

Apostilă se numește o rezoluție pusă pe o petiție, pe o cerere, pe un raport, în general pe un act oficial.

Apostila de la Haga (Apostille – Convention de la Haye du 5 Octobre 1961) are forma unei ştampile pătrate care se aplică direct pe actul oficial sau pe o anexă a acestuia şi conţine aceleaşi informaţii în toate statele semnatare ale Convenţiei de la Haga. Prin aplicarea apostilei, se autentifică astfel originea actului oficial, acesta fiind recunoscut de toate statele semnatare fără alte formalităţi de supralegalizare.

Până în prezent, 83 de state au aderat la Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961 privind simplificarea procedurii supralegalizarii actelor ce vor fi folosite în străinatate. Le puteți consulta aici.

România a aderat la 16 martie 2001 la Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961 iar Republica Moldova începând cu data de 16 martie 2007.

Începând cu data de 1 septembrie 2005, apostilarea documentelor se face de către birourile specializate ale Prefecturilor, respectiv Tribunalelor din județul respectiv.

Orice document pe care s-a aplicat apostila Convenției de la Haga este automat recunoscut pentru folosirea, fără alte cerințe, în oricare dintre celelalte țări semnatare.

Pentru statele care nu au aderat la Convenția de la Haga procedura de supralegalizare va fi făcută prin vizare de către Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției și acolo unde este posibil, și de către Consulatul țării respective din București.

Dacă în statul destinatar va fi necesară prezentarea traducerii efectuate în statul emitent, actele, după aplicarea apostilei pe original, se traduc în limba țării de destinație de către un traducător autorizat, inclusiv apostila, după care semnătura traducătorului se legalizează de către un notar, iar în final pe traducerea legalizată se aplică apostila.

Noi ne putem ocupa de apostilarea documentelor dumneavoastră!

Supralegalizare

Supralegalizarea este procedura efectuată de autoritățile competente din România, prin care se atestă, pentru statele care nu au calitatea de parte a Convenției de la Haga sau cu care România nu are tratate bilaterale pentru recunoașterea reciprocă a actelor, faptul că actul notarial supus acestei proceduri este un act oficial, veracitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul actului și identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe acest act.

În Romania, Supralegalizarea este o procedură diferită față de Apostilare conform Convenției de la Haga.

Convenția a avut ca scop suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la 5 octombrie 1961. Statele semnatare ale prezentei convenții, dorind să suprime cerința supralegalizării diplomatice sau consulare a actelor oficiale străine, au decis să încheie o convenție în acest sens.

Actele și documentele care pot fi supralegalizate sunt acte originale, copii legalizate și traduceri legalizate ale acestora. Unele documente necesită a fi vizate de autoritatea competentă, înainte de a fi supralegalizate.

Acte și documente care nu pot fi supralegalizate

Acte care urmează a fi folosite în state care sunt parte a Convenției de la Haga (Convenția Apostilă). Aceste documente trebuie apostilate, și nu supralegalizate.

Acte eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale României în străinătate.

Documentele și actele emise de alte state. Acestea se vor supralegaliza doar în statele emitente. În România se pot supralegaliza doar actele emise de România.

Actele și documentele care necesită, înainte de a fi supralegalizate, vizare de către autoritățile competente.

Actele originale sau traduse de Starea Civilă (certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de deces) în format vechi (emise înainte de 1998). Acestea necesită a fi preschimbate de către autoritățile competente.

Acte și documente care sunt scutite de supralegalizare

Certificatele de stare civilă, precum și oricare alte documente întocmite de către agenții diplomatici ai României (întrucât, prin Legea 114/2011, România a ratificat Convenția europeană privind suprimarea cerinței legalizării pentru documentele întocmite de agenții diplomatici și funcționarii consulari, adoptată la Londra, la 7 iunie 1968, care, la art.3 stabilește că “părțile contractante exceptează de la cerința legalizării documentele care fac obiectul prezentei convenții”).

Actele și documentele care vor fi folosite în țările/ statele cu care România a încheiat tratate sau convenții bilaterale de asistență juridică în materie civilă care prevăd scutirea de supralegalizare sau apostilă. Cu toate acestea, dacă una dintre țări o solicită, trebuie aplicată apostila sau supralegalizarea. A se vedea lista Țărilor/Statelor pentru care nu este necesară apostila sau supralegalizarea.

LIMBI DIN/ÎN CARE SE EFECTUEAZĂ APOSTILAREA

Engleză | Franceză | Spaniolă | Italiană | Germană | Bulgară | Portugheză | Greacă | olandeză | Turcă | Croată | Sârbă | Rusă | Maghiară | Japoneză | Suedeză | Macedoneană | Cehă | Polonă | Arabă | Slovacă | Slovenă | Ebraică | Daneză | Finlandeză | Norvegiană | Hindi | Coreeană | Armeană | Lituaniană | Chineză

CERERE DE OFERTĂ PERSONALIZATĂ

Vă rugăm să completați formularul, iar în cel mai scurt timp veți primi costul traducerii documentelor dumneavoastră.
Dacă nu doriți să completați formularul puteți trimite documentele la adresa crisalextraduceri@yahoo.com, sau puteți veni cu acestea la sediul nostru din Constanţa, str. Cuza Vodă, nr. 20 (lângă Garanti Bank, între Bulevardul Tomis și strada Mircea cel Bătrân)

Legalizare